Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn

Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn nằm trong hệ thống báo chí chính thống của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có tiếng nói khoa học ngang tầm với các Tạp chí khoa học ngành giáo dục và Tạp chí các lĩnh vực khác. 

Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn có chỉ số Quốc tế ISSN 1859 – 3208, khẳng định Tạp chí đạt tiêu chuẩn Quốc tế về lĩnh vực khoa học. Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu sinh, Thạc sĩ, Học viên cao học, giảng viên, sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học theo đúng nội dung định hướng của Tạp chí, được đăng trên Tạp chí sẽ được tính điểm nghiên cứu khoa học theo quy định. [Xem thêm]

Mọi thắc mắc và nhu cầu về viết bài, xin vui lòng liên hệ:

Liên hệ ngay

Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn

Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn nằm trong hệ thống báo chí chính thống của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có tiếng nói khoa học ngang tầm với các Tạp chí khoa học ngành giáo dục và Tạp chí các lĩnh vực khác.  

Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn có chỉ số Quốc tế ISSN 1859 – 3208, khẳng định Tạp chí đạt tiêu chuẩn Quốc tế về lĩnh vực khoa học. Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu sinh, Thạc sĩ, Học viên cao học, giảng viên, sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học theo đúng nội dung định hướng của Tạp chí, được đăng trên Tạp chí sẽ được tính điểm nghiên cứu khoa học theo quy định.

[Xem thêm]

Liên hệ ngay

BAN BIÊN TẬP

Thể lệ viết và gửi đăng bài 

1. Bài gửi đăng trên Tạp chí phải là công trình khoa học, các báo cáo học thuật hoặc kết quả thực hiện đề tài khoa học mới của tác giả trong và ngoài nước, có giá trị khoa học và thực tiễn, chưa từng công bố trong ấn phẩm khác, được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

2. Bài viết không quá 12 trang A4 (khoảng 4000 đến 5000 từ), soạn thảo trên Word, bảng mã Unicode, Font Times New Roman, cỡ chữ 13; lề trên 25mm, lề dưới 20mm, lề trái 30mm, lề phải 20mm, giãn dòng 1.5 lines; công thức toán học dùng MathType hoặc MS Equation; bài viết về lĩnh vực Toán, Vật lý có thể dùng hệ soạn thảo văn bản LaTex.

[Xem thêm]

Liên hệ ngay

Thể lệ viết và gửi đăng bài 

1. Bài gửi đăng trên Tạp chí phải là công trình khoa học, các báo cáo học thuật hoặc kết quả thực hiện đề tài khoa học mới của tác giả trong và ngoài nước, có giá trị khoa học và thực tiễn, chưa từng công bố trong ấn phẩm khác, được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

2. Bài viết không quá 12 trang A4 (khoảng 4000 đến 5000 từ), soạn thảo trên Word, bảng mã Unicode, Font Times New Roman, cỡ chữ 13; lề trên 25mm, lề dưới 20mm, lề trái 30mm, lề phải 20mm, giãn dòng 1.5 lines; công thức toán học dùng MathType hoặc MS Equation; bài viết về lĩnh vực Toán, Vật lý có thể dùng hệ soạn thảo văn bản LaTex.

[Xem thêm]

Liên hệ ngay

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm nhân sự Tạp chí Khoa học ĐHSG

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm nhân sự Tạp chí Khoa học ĐHSG

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm nhân sự Tạp chí Khoa học ĐHSG

VIDEO GIỚI THIỆU

Video giới thiệu về Trường Đại học Sài Gòn

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GÒN

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP