THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI ĐĂNG BÀI TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GÒN

  1. Bài gửi đăng trên Tạp chí phải là công trình khoa học, các báo cáo học thuật hoặc kết quả thực hiện đề tài khoa học mới của tác giả trong và ngoài nước, có giá trị khoa học và thực tiễn, chưa từng công bố trong ấn phẩm khác, được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
  1. Bài viết không quá 12 trang A4 (khoảng 4000 đến 5000 từ), soạn thảo trên Word, bảng mã Unicode, Font Times New Roman, cỡ chữ 13; lề trên 25mm, lề dưới 20mm, lề trái 30mm, lề phải 20mm, giãn dòng 1.5 lines; công thức toán học dùng MathType hoặc MS Equation; bài viết về lĩnh vực Toán, Vật lý có thể dùng hệ soạn thảo văn bản LaTex.
  1. Về cấu trúc, bài báo trình bày theo trình tự các nội dung như sau:

              (1) Tên bài viết: tiếng Việt và tiếng Anh;

              (2) Họ tên tác giả/nhóm tác giả, học hàm, học vị, nơi công tác, địa chỉ email, điện thoại liên hệ. Nếu có nhiều tác giả tham gia, cần đánh số thứ tự theo vị trí trong nhóm;

              Ví dụ: Nguyễn Văn A1, Nguyễn Văn B2, Lê Thị C3

              (3) Tóm tắt: bằng tiếng Việt và tiếng Anh (mỗi ngôn ngữ không quá 150 từ);

              (4) Từ khóa: 3 đến 5 từ/cụm từ (theo thứ tự Alphabet). Keywords tương ứng với từ khóa.

              (5) Nội dung bài viết: cần có sự phân định rõ các phần: Mở đầu (Dẫn nhập/Đặt vấn đề/Giới thiệu tổng quan/Lý do chọn đề tài…), phần khai triển Nội dung chính (có các tiểu mục) và Kết luận.

            (6) Phần chú thích đặt ở cuối bài, trên phần Tài liệu tham khảo và đánh số thứ tự (không sử dụng lệnh Insert Footnote).

              (7) Trích dẫn và danh mục Tài liệu tham khảo được trình bày theo tiêu chuẩn IEEE (đối với các bài viết thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên); theo tiêu chuẩn APA (đối với các bài viết thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Giáo dục).

Trình tự và định dạng cơ bản tham khảo trên website: vifed.net

              (8) Hình minh họa (đường vẽ, ảnh, hình…) cần rõ ràng. Để có được hình ảnh chất lượng cao nhất cho bài báo, tác giả vui lòng gửi hình minh họa đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

    – 300 dpi hoặc cao hơn; Có thể chỉnh kích thước để phù hợp với trang báo;

    – Định dạng: File vector (EPS, PDF, AI…) hoặc ảnh (PNJ, JPG, BMP…);

    – Gửi kèm file ảnh, hình cùng với toàn văn bài viết.

Lưu ý: Những tài liệu tham khảo viết bằng tiếng nước ngoài, tên tác giả nước ngoài được dẫn trong bài không phiên âm, chuyển ngữ hoặc dịch. Đối với bài viết phục vụ đề tài nghiên cứu, cần được ghi rõ nguồn (tên, mã số đề tài). BBT Tạp chí chỉ nhận những bài báo trình bày đúng quy cách và đảm bảo các thủ tục cần thiết.

  1. Tác giả gửi bài cho Ban Biên tập theo địa chỉ Email: [email protected], ĐT: (028) 38321360

Hoặc trực tiếp tại địa chỉ:

Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn, phòng C010 – Trường Đại học Sài Gòn

273 An Dương Vương, phường 3, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh